O Nebeských Učitelích (dialogové kontakty)


Nebeští učitelé neboli Určovatelé 

Člověk už dlouho slyšel o Nebeských Učitelích, o tajemných nebešťanech, kteří řídí pozemský život ze svých transcendentálních výšin, ale nikdy s jistotou nevěděl, zda skutečně existují, a pokud existují, co jsou zač a jak je lze cítit nebo vidět.

Mnoho faktů se také nashromáždilo, když lidé slyšeli Učitele nebo od nich dostali nějaké nové informace.

Někteří lidé intuitivně velmi cítí svého Učitele a jsou schopni s Ním navázat určitý druh vzájemného kontaktu. Jiní zvládají dobře číst varovné signály, které jim Učitelé poslali. Mnoho lidí zcela vědomě cítí, že je někdo neviditelný tlačí k určitým činům nebo opakuje situace za nějakým nepochopitelným účelem.

Nebeští Učitelé však přesto zůstávají za hranicemi lidského vnímání a pozorují své svěřence Shora a vidí vše, co jejich studenti dělají. Pro čistotu experimentu však nezasahují do cizích záležitostí, ale pouze v případě potřeby je nasměrují správným směrem nebo vysílají varovné signály.

Taková řídící vrstva, jako jsou Nebeští Učitelé, nebo podle nové terminologie Určovatelé, je prostě pro lidstvo nezbytná, aby lidstvo nezničilo celou Zemi, vzájemně se neohrožovalo atomovými a jinými zbraněmi nebo neproměnilo všechny vodní nádrže v některé jedovaté usazovací nádrže.

Ale nyní poslouchejme, co Bůh říká o našich Nebeských Průvodcích, jaká tajemství jejich života odhaluje.

Kdo jsou Určovatelé?

Bůh odpovídá:

Kdo jsou Určovatelé a čím se zabývají v jemnohmotných říších?

Toto jsou určité Podstaty Mé Hierarchie, které vedou člověka životem. Lidé jim říkají Nebeští Učitelé nebo Strážní Andělé, protože se o svěřence starají a hlídají ho v rámci daného programu. To znamená, že nedovolí, aby se člověku stalo něco, co není zahrnuto v jeho osobním programu.

Takže Strážní Andělé jsou stejné Určovatelé? Ptali jsme se.

Mnoho bytostí jemnohmotného světa kromě Určovatelů lze připsat ke Strážným Andělům, - odpověděl. Nejsou jediní, kdo člověku pomáhá. Například Strážní Andělé se mohou nazývat také Podstaty z Medicínského Systému, kteří také pomáhají člověku v nouzových situacích.

Mohou se Vyšší zlobit?

Ne ne. Žádný hněv, - řekl Bůh pokojně a nějak otcovsky jemně. - Čím Vyš, tím méně negativního se setkáváme ve vnějších projevech. Neexistuje tam žádný hněv, žádná agrese, žádná nenávist.Připravuje se pokračování článku ...


Původ článku je z oficiálních stránek autorů www.gold-race.ru

Jedná se o překlad z ruštiny.