Jak Bůh cítí každého

Jak Bůh cítí každého

V jednom z dialogových kontaktů nám Bůh řekl, že je schopen cítit každého ze svého lidu. (Na Zemi jsou lidé, kteří patří Ďáblu. Cítí je pak Ďábel.) A to mě přimělo přemýšlet o tom, jak je Bůh dokáže cítit. Je pro každého člověka zajímavé to pochopit a představit si to. Poznání přirozeně prochází podobným srovnáváním, takže jsem přenesla vyšší situaci na pozemskou rodinu. S pomocí dětí se učíme světu rozumět a cítit ho jinak, než jak ho vnímáme my sami. Děti nám dávají mnoho, rozšiřují rozsah našich vjemů a zvyšují rozsah možného chápání prostředí prostřednictvím něčeho jiného (to je podstata všeobjímající lásky - čím více předmětů milujete, tím větší objem světa vnímáte a poznáváte). Pokud máme jedno dítě, budeme vnímat svět prostřednictvím jeho pocitů; pokud máme tři děti, pak prostřednictvím pocitů všech tří se naše vnímání ztrojnásobí a každý bude jiný. Ale to vše se stane pouze tehdy, pokud budeme milovat své děti. Pokud je nemilujeme a nestaráme se o ně, pak se celý náš pocit ze světa kolem nás omezí na náš vlastní obal. Když chybí skutečná láska, rodiče je jednoduše vychovávají a samozřejmě neexistuje jednota s dětmi. Nebudou schopni vnímat svět jejích pocity, trpět a radovat se s nimi, ale izolují se a ustoupí stranou. Děti dávají rodičům druhé mládí, druhé pocity. Když milují své dítě, jsou šťastní, pokud ty mají z něčeho radost, a mají velké obavy, když dítě onemocní nebo mu někdo ublíží. Milující rodič má obavy, když jeho dítě nemá přátele nebo mu něco nevychází, ale je spokojeny s jeho úspěchem a tak dále.Připravuje se pokračování článku...